Slovplustel s.r.o.
Telekomunikačné riešenia a systémy
TELEKOMUNIKAČNÉ RIEŠENIA A SYSTÉMY
VÝPOČTOVÁ A KANCELÁRSKA TECHNIKA
SlovPlusTel
KAMEROVÉ SYSTÉMY
eShop
O SPOLOČNOSTI
T-COM T-MOBILE
TELEKOMUNIKAČNÉ
PRÍSTROJE
MONTÁŽE ÚSTREDNÍ
KAMEROVÉ SYSTÉMY
KONTAKT
CENNÍK TELEKOM
KAMEROVÉ SYSTÉMY
      Systém priemyselnej televízie sa stáva v súčasnej dobe stále vyhľadávanejším prvkom bezpečnostných systémov.
Kamerový systém či s klasickými video kameramy alebo v súčasnosti stále viac aktuálnymi IP kameramy sa ukazuje ako efektívny
na ochranu majetku, najmä v prostrediach s rizikom vandalizmu, v rozsiahlych areáloch, v mestských aglomeráciách a na mnohých
iných miestach.

       Tím technikov potom nainštaluje kamery a prepojí ich s počítačovou sieťou a serverom. Od tej chvíle sa všetko nahráva,
aby sa v prípade problémov dalo zistiť, čo sa na danom mieste stalo. Bez problémov je možné sledovať aj viaceré miesta naraz.

      Keďže sa všetko rieši prostredníctvom počítačovej siete, je možne v prípade záujmu spojazdniť aj systém, ktorý obraz kamery
sprístupní aj prostredníctvom Internetu. Pochopiteľne len pre dôveryhodné osoby.
Takto možno na diaľku kontrolovať nielen vonkajšie priestory, ale aj interiér, kde môže dôjsť ku konfliktu s neprispôsobivými
zákazníkmi a následnému dokazovaniu, čo sa vlastne udialo.Pre cenovú kalkuláciu a bližšie informácie, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.
KONTAKT
Slovplustel s.r.o.
M.R. Štefánika 20, 920 01 Hlohovec
033/7301371
033/7330832
Obchodný zástupca pre telefónne ústredne a kamerové systémy
Milan Bránsky         
0903 475 410   
        jartel@jartelsro.sk
© 2009 Slovplustel s.r.o. Všetky práva vyhradené, created by DENAIL - creative solutions