Slovplustel s.r.o.
Telekomunikačné riešenia a systémy
TELEKOMUNIKAČNÉ RIEŠENIA A SYSTÉMY
VÝPOČTOVÁ A KANCELÁRSKA TECHNIKA
SlovPlusTEl
MONTÁŽE
TELEFÓNNYCH ÚSTREDNÍ
PANASONIC
eShop
O SPOLOČNOSTI
T-COM T-MOBILE
TELEKOMUNIKAČNÉ
PRÍSTROJE
MONTÁŽE ÚSTREDNÍ
KAMEROVÉ SYSTÉMY
KONTAKT
CENNÍK TELEKOM
MONTÁŽE TELEFÓNNYCH ÚSTREDNÍ
      Telefónne ústredne Panasonic sú zamerané predovšetkým na malé a stredne veľké spoločnosti. Ponúkajú riešenia
od klasických analógových telefónnych ústrední, až po digitálne IP komunikačné systémy.

       Digitálny IP pobočkový komunikačný systém pre malé spoločnosti a domáce firmy. Ideálny ako ústredňa pre vzdialené
pracovisko
veľkých spoločností - sklady, výrobné priestory, vývojové centrá. Vhodná ako komunikačné centrum
v rodinných domoch využívaných pre podnikateľskú činnosť - obchodné, reklamné, realitné i cestovné kancelárie a podobne.

       Telefónne analógové ústredne Panasonic sú jednoduchým, spoľahlivým a ľahko ovládateľným systémom pre užívateľa,
ktorý chce predovšetkým telefonovať. Ideálne pre použitie v rodinných domoch, skladoch, obchodoch, ordináciách,
právnych kanceláriách, konzultačných firmách. V tejto triede ojedinelé funkcie ako zriadenie konferenčného hovoru,
záznam uvítacej správy, detekcia faxového tónu, pripojenie externých systémov spracovania hlasu a v neposlednej rade možnosť
rozšírenia ústredne až na kapacitu 6 vonkajších liniek a 24 liniek vnútorných.
Pre cenovú kalkuláciu a bližšie informácie, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.
KONTAKT
Slovplustel s.r.o.
M.R. Štefánika 20, 920 01 Hlohovec
033/7301371
033/7330832
Obchodný zástupca pre telefónne ústredne a kamerové systémy
Milan Bránsky         
0903 475 410   
        jartel@jartelsro.sk
© 2009 Slovplustel s.r.o. Všetky práva vyhradené, created by DENAIL - creative solutions